NAV Workshop 2016

NAV afholdt den årlige workshop i København den 14. januar. Over 70 deltagere fra Danmark, Finland og Sverige diskuterede sammensætningen af NTM og hvordan man arbejder sammen om at udvikle avlsarbejdet. Der blev præsenteret ny viden og  alle racer besluttede at inkludere ungdyroverlevelse i NTM. Hos Holstein og RDC blev det også besluttet at bevare den nuværende vægtning af egenskaberne i indeks for malkeorganer. Endelig var der en diskussion mulighederne for at avle efter mere effektive køer.

Præsentationerne fra workshoppen kan findes her.