NAV avlsværdivurdering

Den første NAV rutineevaluering for malkeracer og kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer i 2022 fandt sted som planlagt. Søgesiden NAV Søgning på tyre og NAV Søgning på kødkvægstyre er opdateret med nye avlsværdital.

Læs mere i NAV’s nyhedsbrev (på engelsk).