NAV Avlsværdivurdering

Dette års tredje NAV rutine avlsværdivurdering fandt sted som planlagt. Hjemmesiden ”NAV – søgning på tyre” er blevet opdateret.