Unika nordiska egenskaper

Unika nordiska egenskaper

I de nordiska länderna registrerar vi flera egenskaper hos mjölkkor som gör hos världsunika. Det gäller framförallt egenskaper som beskriver hälsa och funktion hos både kor och kalvar. Nordiska mjölkbönder har med framgång avlat för dessa funktionella egenskaper sedan 1980-talet.

Utmaningen med flertalet hälsoegenskaper är att de, för många länder, är svåra att registrera i stor skala. Dessutom registreras de inte lika objektivt som till exempelvis mjölkavkastning. I de nordiska länderna har vi tillgång till registreringar från veterinärer som enligt lag ska rapportera in alla sjukdomsbehandlingar. Tack vare detta har vi tillförlitliga hälsoregistreringar för omkring 90 % av våra mjölkkor.

Mycket arbete har genomförts för att standardisera inregistreringen och definitionen av hälsoegenskaperna. Vad det gäller veterinärbehandlingar så används i avelvärderingen endast data från besättningar där behandlingar rapporterats in med tillfredsställande kvalitet.

Data från klövverkare är bland de nyaste informationskällorna inom avelsvärdering för hälsoegenskaper. De nordiska länderna har utvecklat och infört ett effektivt digitalt inrapporteringssystem. Det har mottagits väl bland både mjölkbönder och klövverkare vilket har medfört en hög nivå av registreringar. Registreringar av klövhälsa på mer än 190,000 kor inkommer årligen. Detta innebär att, trots låga arvbarheter, så kan tillräckligt hög säkerhet på avelsvärdena och avelsframsteg för klövhälsa hos nordiska mjölkkor uppnås.

Högre lönsamhet från friska kor – genom de unika nordiska hälsoegenskaperna inkluderade i nordiska totalindexet, NTM.