Pohjoismaiset ominaisuudet

Pohjoismaiset ominaisuudet

Pohjoismaissa mitataan lypsykarjalta useita ominaisuuksia, joita ei muualla mitata. Nämä ominaisuudet kertovat lehmän ja vasikan terveydestä ja hyvinvoinnista. Pohjoismaissa on jalostettu terveempiä lehmiä jo 1980-luvulta lähtien. 

Monia terveysominaisuuksia on haastavaa mitata objektiivisesti, toisin kuin vaikka maitotuotosta tai rakennetta. Pohjoismaissa terveystietoa kerätään eläinlääkäreiden avulla, joita laki velvoittaa kirjaamaan ylös lypsykarjalle tehdyt hoidot. Tämän johdosta terveystietoa saadaan 90 prosentilta lehmistä, jotka kuuluvat tuotosseurantaan. Terveystietojen harmonisointiin ja keräykseen on panostettu paljon. Terveysominaisuuksien jalostusarvostelussa hyödynnetään vain niiden karjojen tietoja, joissa hoitotietojen keräys on luotettavaa ja sääntöjen mukaista.

Sorkkaterveystiedot ovat uusin terveystiedon lähde. Pohjoismaat ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön tehokkaan digitaalisen sorkkaterveystietojen keräysmenetelmän, Sorkkamobiilin. Sillä on ollut positiivinen vastaanotto sorkkahoitajien, viljelijöiden ja asiantuntijoiden keskuudessa ja tämä on johtanut tietojen määrän kasvuun. Sorkkamobiilin käyttöönoton jälkeen vuosittain saadaan yli 190 000 lehmän sorkkahoitotiedot. Tämän johdosta sorkkaterveysominaisuuksien arvosteluvarmuudet ovat nousseet ja sorkkaterveys on parantunut Pohjoismaissa.

Lisää kannattavuutta terveillä lehmillä – pohjoismaiset ominaisuudet ovat mukana NTM:ssä.