Interbull-jalostusarvot – Vertaile sonneja kaikkialta maailmasta

Lypsykarjaa jalostavissa organisaatioissa on hyvin monenlaisia tapoja laskea sonnien jalostusarvon ennusteita. Ominaisuuksien määritelmätkään eivät aina ole täysin samat. Ruotsin Uppsalassa sijaitsevan Interbull-keskuksen tehtävänä on muokata jäsenmaidensa kansalliset sonnien jälkeläisarvostelut niin, että eri maissa arvosteltuja sonneja on mahdollista vertailla keskenään.

Interbull-indeksit julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Interbull-indeksejä lasketaan tuotos-, rakenne-, hedelmällisyys- ja käyttöominaisuuksille sekä utareterveydelle ja kestävyydelle. Hedelmällisyydessä ja utareterveydessä ei kuitenkaan ole kaikista maista tietoja käytettävissä tai tiedot ovat huomattavasti suppeammat kuin Pohjoismaissa.

Myös nuorten holsteinsonnien genomiarvostelujen vertailu on mahdollista.

Sonnien Interbull-indeksit löytyvät NAV Interbull-hausta.

Perinnöllinen taso eri maissa (vertailutaulukot, joulukuusta 2017 lähtien englanniksi):

Huhtikuu 2024

Joulukuu 2023

Elokuu 2023

Huhtikuu 2023

Joulukuu 2022

Elokuu 2022

Huhtikuu 2022

Joulukuu 2021

Elokuu 2021

Huhtikuu 2021

Joulukuu 2020

Elokuu 2020

Huhtikuu 2020

Joulukuu 2019

Elokuu 2019

Huhtikuu 2019

Elokuu 2018

Huhtikuu 2018

Joulukuu 2017

Elokuu 2017

Huhtikuu 2017

Joulukuu 2016

Elokuu 2016

Huhtikuu 2016

Joulukuu 2015

Elokuu 2015

Huhtikuu 2015

Joulukuu 2014

Elokuu 2014

Huhtikuu 2014

Joulukuu 2013

Elokuu 2013

NAV Interbull-haku

Interbull