Interbull-jalostusarvot – Vertaile sonneja kaikkialta maailmasta

Lypsykarjaa jalostavissa organisaatioissa on hyvin monenlaisia tapoja laskea sonnien jalostusarvon ennusteita. Ominaisuuksien määritelmätkään eivät aina ole täysin samat. Ruotsin Uppsalassa sijaitsevan Interbull-keskuksen tehtävänä on muokata jäsenmaidensa kansalliset sonnien jälkeläisarvostelut niin, että eri maissa arvosteltuja sonneja on mahdollista vertailla keskenään.

Interbull-indeksit julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Interbull-indeksejä lasketaan tuotos-, rakenne-, hedelmällisyys- ja käyttöominaisuuksille sekä utareterveydelle ja kestävyydelle. Hedelmällisyydessä ja utareterveydessä ei kuitenkaan ole kaikista maista tietoja käytettävissä tai tiedot ovat huomattavasti suppeammat kuin Pohjoismaissa.

Myös nuorten holsteinsonnien genomiarvostelujen vertailu on mahdollista.

Sonnien Interbull-indeksit löytyvät NAV Interbull-hausta.

Perinnöllinen taso eri maissa (vertailutaulukot):

Joulukuu 2022 (englanniksi)

Elokuu 2022 (englanniksi)

Huhtikuu 2022 (englanniksi)

Joulukuu 2021 (englanniksi)

Elokuu 2021 (englanniksi)

Huhtikuu 2021 (englanniksi)

Joulukuu 2020 (englanniksi)

Elokuu 2020 (englanniksi)

Huhtikuu 2020 (englanniksi)

Joulukuu 2019 (englanniksi)

Elokuu 2019 (englanniksi)

Huhtikuu 2019 (englanniksi)

Elokuu 2018 (englanniksi)

Huhtikuu 2018 (englanniksi)

Joulukuu 2017 (englanniksi)

Elokuu 2017

Huhtikuu 2017

Joulukuu 2016

Elokuu 2016

Huhtikuu 2016

Joulukuu 2015

Elokuu 2015

Huhtikuu 2015

Joulukuu 2014

Elokuu 2014

Huhtikuu 2014

Joulukuu 2013

Elokuu 2013

NAV Interbull-haku

Interbull