Terveys

Utareterveysindeksi kuvaa utaretulehdusten esiintyvyyttä eläimen jälkeläisillä keskimäärin. Utareterveysindeksi perustuu eläinlääkäreiden hoitomerkintöihin kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta. Solujen ja utarerakenteen jalostusarvoja käytetään apuna utareterveyden jalostusarvon laskennassa.

Muut hoidot –indeksi kuvaa eläimen jälkeläisten tasoa lisääntymis-, aineenvaihdunta- sekä jalka- ja sorkkasairauksien esiintyvyyden suhteen. Se perustuu eläinlääkäreiden hoitomerkintöihin kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta.

Sorkkaterveysindeksi kuvaa sorkkasairauksien esiintyvyyttä eläimen jälkeläisillä. Se perustuu sorkkahoitajien tekemiin sorkkahoitomerkintöihin kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta. Mukana on seitsemän eri sorkkasairautta.

Utareterveys-, muut hoidot- ja sorkkaterveysindeksi ovat mukana NTM:ssä.

Lue lisää:

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyysindeksi on ennuste eläimen jälkeläisten tasosta sen suhteen, kuinka nopeasti kiimakierto käynnistyy poikimisen jälkeen, kuinka hyvin kiimat näkyvät ja kuinka hyvin tyttäret tiinehtyvät. Tiedot hedelmällisyysindeksin laskentaan saadaan siemennystiedoista kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta.

Hedelmällisyysindeksi on mukana NTM:ssä. Lisäksi julkaistaan jalostusarvot tyttärien uusimattomuudelle sekä kiiman voimakkuudelle.

Lue lisää:

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Poikimaominaisuudet

Syntymäindeksi kuvaa eläimen vasikoiden kykyä syntyä. Mitä suurempi jalostusarvo, sitä todennäköisemmin vasikat syntyvät hengissä ja ilman ongelmia. Syntymäindeksi sisältää vasikkakuolleisuuden (isänä) ja poikimavaikeuksien (isänä) jalostusarvot, jotka perustuvat poikimatietoihin viideltä ensimmäiseltä lypsykaudelta.

Poikimaindeksi kuvaa eläimen tyttärien kykyä poikia. Mitä suurempi indeksi, sitä todennäköisemmin tyttäret poikivat elävän vasikan ongelmitta. Poikimaindeksi sisältää vasikkakuolleisuuden (emänisänä) ja poikimavaikeuksien (emänisänä) jalostusarvot, jotka perustuvat poikimatietoihin viideltä ensimmäiseltä lypsykaudelta.

Sekä syntymä- että poikimaindeksi ovat mukana NTM:ssä.

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Kestävyys

Kestävyysindeksi kuvaa eläimen jälkeläisten kykyä saavuttaa pitkä tuotantoikä. Mittana käytetään lehmän tuotantoikää ensimmäisestä poikimisesta kolmannen lypsykauden loppuun. Tieto laskentaa varten saadaan tuotosseurannasta. Muiden kestävyysmittojen jalostusarvoja käytetään apuna kestävyyden jalostusarvon laskennassa. Kestävyys on mukana NTM:ssä.

Vasikan elinvoima –indeksi kuvaa jälkeläisten kykyä saavuttaa tuotantoikä. Se kuvaa lehmävasikoiden elinvoimaa yhden päivän iästä 15 kuukauden ikään ja sonnivasikoiden elinvoimaa syntymästä 6 kuukauden ikään.

Lue lisää:

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Lypsettävyys

Lypsettävyysindeksi kuvaa eläimen jälkeläisten lypsynopeutta. Mitä korkeampi jalostusarvo, sitä nopeampi lypsettävyys. Lypsettävyysarvostelu perustuu karjanomistajan arvioon lehmän lypsettävyydestä karjan muihin lehmiin verrattuna asteikolla 1-5. Myös elektronisilta maitomittareilta saatavaa lypsettävyystietoa käytetään laskennassa. Tällöin lypsettävyyttä mitataan grammoina rasvaa ja valkuaista / minuutti.

Lypsettävyys on mukana NTM:ssä. Lisäksi julkaistaan jalostusarvo myös vuodolle.

Lue lisää:

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.

Luonne

Luonneindeksi kuvaa eläimen jälkeläisten luonnetta. Mitä korkeampi jalostusarvo, sitä parempi luonne. Luonneindeksi perustuu karjanomistajan arvioon lehmän luonteesta karjan muihin lehmiin verrattuna.

Luonneindeksi on mukana NTM:ssä.

Lue lisää jalostusarvostelujen laskennasta dokumentista NAVin lypsykarjan jalostusarvostelu – data ja geneettiset mallit.