NAV Sonnihaun fenotyyppityökaluun on lisätty ominaisuuksia

NAV Sonnihaussa on mahdollista tarkastella ominaisuutta sen alkuperäisissä yksiköissä. Tällöin esitetään sonnin vaikutus ominaisuuden alkuperäisessä yksikössä ja ominaisuuden keskiarvo. Tähän toimintoon on lisätty uusina ominaisuuksina tuotosominaisuudet ja utareterveys. Toiminto on käytännöllinen erityisesti silloin, kun halutaan tietää, paljonko sonnin vaikutus on ominaisuuden alkuperäisissä yksiköissä, esimerkiksi maitokiloina.