Toimitusjohtaja, NAV

Gert Pedersen Aamand
gap@lf.dk

Tanska:

Anders Fogh, Seges – Cattle
adf@seges.dk

Ruotsi:

Carolina Markey, Växa Sverige
carolina.markey@vxa.se

Suomi:

Terhi Vahlsten, Faba
terhi.vahlsten@faba.fi