Rehunsäästö-indeksi kuvaa perinnöllistä kykyä säästä rehukustannuksissa parantuneen ylläpidon (vähäisempi ylläpitoenergian tarve) ja rehunkäyttökyvyn avulla. Korkeampi jalostusarvo tarkoittaa molempien ominaisuuksien osalta enemmän säästettyä rehua ja se ilmaistaan vähentyneinä kuiva-ainekiloina kolmella ensimmäisellä lypsykaudella.

Ylläpito-ominaisuuden jalostusarvo kuvaa perinnöllistä kykyä säästää rehua pienemmän ylläpitotarveen johdosta. Ylläpito on siis yhteydessä lehmän elopainoon. On yleisesti tiedossa, että isompi lehmä tarvitsee enemmän energiaa ylläpitoonsa kuin pienempi lehmä. Ylläpidon jalostusarvo perustuu pohjoismaisten lehmien painotietoihin kolmelta ensimmäiseltä lypsykaudelta. Lehmien painotiedot perustuvat joko punnitustietoihin tai rinnanympärysmittoihin. Lisäksi lisätietoina käytetään rakennearvostelusta saatavia tietoja takakorkeudesta, rungon syvyydestä ja rinnan leveydestä, koska näillä ominaisuuksilla on vahva yhteys elopainoon.

Rehunkäyttökyky-ominaisuuden jalostusarvo kuvaa perinnöllistä kykyä säästää rehua parantuneen rehun hyväksikäytön kautta. Tämän ominaisuuden jalostusarvo perustuu yksilöllisiin syöntimittauksiin sekä painomittauksiin ja tuotostietoihin.

Lisätietoa:

Uusi indeksi Rehunsäästö

Rehunsäästö nostaa NTM:n arvoa

Rehunkäyttökyky mukaan rehunsäästö-indeksiin

Genetic evaluation for Saved feed (marraskuu 2020, englanniksi)

Tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä lehmiä (video)