Enemmän ominaisuuksia trendisivulla

Trendisivu on uudistettu

Trendisivuilta löytyy eri ominaisuuksien perinnöllisen edistymisen kuvaajat. Trendisivua on uudistettu ja nyt on mahdollista tarkastella myös sorkkaterveyden (”Health”-otsikon alla) ja elinvoiman (”Fertility/survival”-otsikon alla) perinnöllistä edistymistä.

Kuvaajissa esitetään populaation perinnöllinen edistyminen syntymävuoden keskiarvona. Kuvaajia voi valita rodun ja sukupuolen perusteella sekä voi valita kaikki kolme Pohjoismaata yhdessä (DFS – Tanska, Suomi, Ruotsi) tai jokainen maa erikseen.

Ayrshire- ja holstein-lehmillä on nähtävissä hienoista perinnöllistä edistymistä sekä sorkkaterveydessä että elinvoimassa. Myös jerseyllä on tapahtunut edistymistä elinvoimassa, mutta sorkkaterveydessä ei ole havaittavissa samanlaista kehitystä.