Luotettavat jalostusarvot

Luotettavat jalostusarvot

Lehmistä kerättävät tiedot ovat karjan hallinnan kulmakivi pohjoismaisille viljelijöille. Samalla tiedot ovat perusta jalostusarvojen arvioinnille ja näiden jalostusarvojen perusteella valitaan seuraavan sukupolven vanhemmat

Kuvio 1. Karjojen osuus, jotka osallistuvat tietojen keruuseen.

 

Huomattavan suuri osa pohjoismaisista viljelijöistä on mukana tuotosseurannassa ja siis keräävät tietoa lehmistään kansallisiin tietokantoihin. Myös eläinlääkärit, seminologit ja sorkkahoitajat keräävät monenlaista tietoa lehmän elämästä tietokantaan.

Pohjoismaiset viljelijät tekevät luotettavia merkintöjä lehmistään. Kerättyjen tietojen avulla viljelijät saavat käyttöönsä avainlukuja, joiden perusteella he voivat seurata karjaansa saavuttaakseen mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen. Tuotannonohjausohjelmien avulla viljelijät voivat verrata omaa tulostaan muiden tuloksiin.

Pohjoismaisilla karjatiloilla yleistyvät elektroniset laitteet, mitkä mittaavat päivittäistä maitotuotosta, maidon pitoisuuksia ja virtausnopeutta, lehmien aktiivisuutta, vetimien sijaintia ja syöntikykyä. Maidosta tehtävät laboratoriomittaukset kehittyvät myös ja maidosta voidaan mitata rasvahappokoostumusta ja ketoaineita. Tämä kehitys tarkoittaa tiedon määrän kasvua sekä erittäin hyvälaatuista tietoa, koska mittaukset ovat tarkkoja ja objektiivisia.