Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö lihakarjan jalostusarvosteluissa

Verrattuna NAVin julkaisemiin lypsykarjan jalostusarvosteluihin, lihakarjan jalostusarvostelut toteutetaan kansallisesti kaikissa NAVin jäsenmaissa eli Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tämän seurauksena kansalliset, viralliset arvostelut julkaistaan Segesin, Faban ja Växa Sverigen kotisivuilla totuttuun tapaan.

NAV-mailla on kuitenkin yhteistyötä lihakarjan jalostusarvosteluiden osalta:

  • Jalostusarvostelu liharotusonneille, joita käytetään lypsykarjoissa
  • Osallistuminen Interbeefiin – lihakarjan kansainvälinen jalostusarvostelu

Suunnitelmissa on lisätä pohjoismaista yhteistyötä lihakarjan jalostusarvosteluiden osalta, jotta liharoduille saataisiin jalostusarvostelu perustuen puhtaasti liharotuisiin eläimiin. Tämä tehostaisi eläinvalintaa ja varmistaisi resurssien parhaan mahdollisen hyödyntämisen.

Jalostusarvostelu perustuen liha-lypsyristeytysaineistoon

Liharotuisille keinosiemennyssoneille lasketaan jalostusarvot niiden risteytysjälkeläisten tulosten perusteella. Liharotusiemenen käyttö yleistyy lypsykarjoissa lehmille, joista ei haluta uudistuseläimiä karjaan. On järkevää käyttää risteytyksissä sellaisia lihasonneja, joiden jälkeläiset syntyvät helposti ja joilla on hyvät kasvu- ja ruhonlaatuominaisuudet. Tätä kautta tulee myös parempi taloudellinen tulos. NAVin liha-lypsyristeytysarvostelussa erirotuiset sonnit ovat vertailukelpoisia keskenään.

Lue lisää liha-lypsyristeytysarvostelusta täältä.

Osallistuminen Interbeef-arvosteluun

NAV-maat osallistuvat yhdessä Interbeefiin, kansainväliseen lihakarjan jalostusarvosteluun, jota toteuttaa Interbull-keskus. Interbeefin päämäärä on sama kuin Interbullin, lisätä eläinten jalostusarvojen vertailtavuutta eri puolilla maailmaa. Sonni, joka on nperinnölliseltä tasoltaan paras yhdessä maassa, ei ole välttämättä paras toisessa maassa. Interbeef- jalostusarvot julkaistaan toistaiseksi muutamalle rodulle ja ominaisuudelle mukana olevien maiden omilla jalostusarvojen julkaisuskaaloilla.

Lisätietoa Interbeefistä ja tuloksista löytyy Interbeef-julkaisusta.