NORDISK SAMARBEJDE

Fælles nordiske aktiviteter på kødkvægsområdet

Nordisk avlsværdivurdering (NAV) udfører fælles avlsværdivurdering og offentliggørelse af avlsværdital for malkeracerne i de nordiske lande. For kødkvæg udføres avlsværdivurderingen i øjeblikket stadig nationalt i Danmark, Finland og Sverige (DFS), og avlsværditallene offentliggøres på SEGES, Faba eller Växä Sverige’s hjemmesider.

Danmark, Sverige og Finland har dog et samarbejde i forhold til:

  • Avlsværdivurdering af kødkvægstyre brugt til inseminering af malkekøer – X-indekser
  • Deltagelse i Interbeef – international avlsværdivurdering for renracet kødkvæg

Det nordiske samarbejde på kødkvægsområdet vil dog blive øget i fremtiden, så det også inkluderer avlsværdivurdering af renracet kødkvæg.

Avlsværdivurdering af kødkvægstyre anvendt til malkekøer – X-indekser

Formålet med at beregne avlsværdital for kødkvægstyre brugt på malkekøer baseret på registreringer på krydsningsafkom er at give mælkeproducenten mulighed for at vælge de bedste tyre.

Kødkvægstyrene skal give kalve, som er født levende ved en let fødsel samtidig med, at de har gode vækst- og slagteegenskaber. Det giver kalve, som har en større økonomisk værdi for både mælke- og slagtekalveproducent. For at kunne vælge de bedste tyre uanset race, er alle tyre vist på same skala, og deres indekser kan således sammenlignes på tværs af racer.

Læs mere og find indekser på kødkvægstyre til krydsning under X-indekser.

Deltagelse i Interbeef

Danmark, Sverige og Finland arbejder sammen internationalt i Interbeef – den internationale avlsværdivurdering for kødkvæg, som udføres af Interbull Centret i Sverige. Interbeefs rolle er den samme, som den Interbull har for malkekvæg, nemlig at kunne sammenligne det avlsmæssige niveau for dyr fra forskellige lande og dermed gøre det muligt at bruge de bedste dyr på verdensplan. Rangeringen af dyr kan være forskellig på landenes skalaer – det bedste dyr i land A er således ikke nødvendigvis det bedst dyr i land B. Internationale avlsværdital for kødkvæg bliver beregnet for flere racer og egenskaber. Avlsværditallene offentliggøres på landenes egen skala.

Læs mere og find indekser på renracede kødkvægsdyr under Interbeef publicering.